Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych

Dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oferujemy:

 • Diagnozę potencjału intelektualnego, myślenia twórczego, potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych.
 • Indywidualne zajęcia z psychologiem dla dzieci zdolnych w zakresie:
  poprawy komunikacji uczeń – nauczyciel,
  poprawy relacji z rówieśnikami,
  pracy nad problemami wynikającymi z różnicy między rozwojem intelektualnym
  a emocjonalnym ucznia.
 • Oferta dla nauczycieli: „Dziecko zdolne w klasie” (rozpoznawanie dzieci zdolnych, twórczych, możliwości wsparcia rozwoju i zaspakajania potrzeb dzieci z wysokim potencjałem intelektualnym);
Skip to content