Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Dla rodzica przedszkolaka

z2Radzimy rodzicom, jak wspomagać własne pociechy w edukacji przedszkolnej, aby ustrzec je przed przyszłymi porażkami
w szkole. Badanie psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne pozwoli określić mocne i słabsze strony dziecka, ocenić ewentualne ryzyko trudności
w nauce i zorganizować dla niego odpowiednie zajęcia.

 

 

Szczegóły oferty dla rodziców przedszkolaka:

 • kompleksowa diagnoza rozwoju umysłowego;
 • diagnoza pedagogiczna i logopedyczna:
  • diagnoza logopedyczna dla dzieci z zakłóceniami w rozwoju mowy;
  • ocena ryzyka wystąpienia dysleksji;
  • przesiewowe badanie wzroku;
  • przesiewowe badanie słuchu;
 • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
 • orzeczenia o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego;
 • konsultacje psychologiczne dla rodziców odnośnie problemów u dzieci:
  • lęki;
  • zaburzenia psychosomatyczne;
  • agresja lub zahamowanie;
  • moczenie nocne;
  • zaburzenia adaptacyjne;
  • inne problemy emocjonalne, wychowawcze i społeczne;
 • terapie logopedyczne;
 • zajęcia indywidualne rozwijające gotowość szkolną;
 • zajęcia indywidualne dla dzieci zagrożonych dysleksją.
Skip to content