Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Pliki logopedyczne

Ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne

 

Logopedyczne zabawy dla mowy poprawy

 

Zasady pracy z dzieckiem nad rozwijaniem sprawności mówienia

 

Ćwiczenia językowe z elementami ruchu dla dzieci w młodszym wieku szkolnym

 

Ćwiczenia słuchowe dla dzieci 5 i 6 letnich

 

Głoski r i l muszą się przyjaźnić

 

Jak pomóc dziecku,które sepleni?

 

Opowiadanie logopedyczne BUREK z ćwiczeniami języka i warg

 

Propozycja ćwiczeń logopedycznych utrwalających wymowę głoski r

 

Przykłady ćwiczeń ortofonicznych wspomagających rozwój mowy dziecka

 

Zabawy logopedyczne dla dzieci najmłodszych

 

Zabawy ortofoniczne i artykulacyjne

 

Zabawy stymulujące rozwój mowy

 

Zaburzenia słuchu fonematycznego a wady wymowy

 

Wspieranie rozwoju mowy z wykorzystaniem globalnego czytania

 

MASŁO czy SŁOMA przygoda z jednym czy może z dwoma

 

Wyrazy i zadania warte poczytania

 

Niech wytęży się Twa główka i wypowie zwykłe słówka

 

 

 

Skip to content