Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Kadra

 

DYREKTOR

mgr Elżbieta Tomczak

elzbieta.tomczak@ppp-wrzesnia.pl

WICEDYREKTOR

mgr Monika Bednarska-Jach

monika.bednarska-jach@ppp-wrzesnia.pl

 

PRACOWNICY PEDAGOGICZNI

mgr Mateusz Bagrowski

mateusz.bagrowski@ppp-wrzesnia.pl

psycholog, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
mgr Monika Bednarska –Jach

monika.bednarska-jach@ppp-wrzesnia.pl

pedagog, logopeda, neurologopeda, surdopedagog
mgr Ewa Chmielewska

ewa.chmielewska@ppp-wrzesnia.pl

pedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy
mgr Bożena Gawrych

bozena.gawrych@ppp-wrzesnia.pl

pedagog, terapeuta systemowy, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
mgr Agnieszka Kasprzyk

agnieszka.kasprzyk@ppp-wrzesnia.pl

Psycholog, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
mgr Natalia Kowalska

natalia.kowalska@ppp-wrzesnia.pl

Psycholog
mgr Agnieszka Marciniak

agnieszka.marciniak@ppp-wrzesnia.pl

Psycholog, kognitywista, neuropsycholog, tyflopedagog, surdopedagog
mgr Dawid Parus

dawid.parus@ppp-wrzesnia.pl

Psycholog
mgr Maria Magdalena Pawłowska

maria.pawlowska@ppp-wrzesnia.pl

Pedagog, tyflopedagog
mgr Adrianna Jędrzejewska
adrianna.jedrzejewska@ppp-wrzesnia.pl
Psycholog
mgr Maria Radziejewska

maria.radziejewska@ppp-wrzesnia.pl

Logopeda, neurologopeda, oligofrenopedagog, pedagog
mgr Daria Stawicka

daria.stawicka@ppp-wrzesnia.pl

Pedagog, logopeda, doradca zawodowy, neurologpeda
mgr Lidia Studzińska

lidia.studzinska@ppp-wrzesnia.pl

 

Pedagog, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, specjalista ds. wspierania rozwoju i edukacji osób ze spektrum autyzmu, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
mgr Agnieszka Szulc

agnieszka.szulc@ppp-wrzesnia.pl

 

Pedagog, logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, pedagog specjalny o specjalności wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
mgr Elżbieta Tomczak

elzbieta.tomczak@ppp-wrzesnia.pl

 

Psycholog, diagnosta i terapeuta integracji sensorycznej
mgr Karolina Zielińska

karolina.zielinska@ppp-wrzesnia.pl

 

Psycholog, specjalista ds. wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

 

PRACOWNICY ADMINISTRACYJNO-OBSŁUGOWI

Anna Nather
sekretariat@ppp-wrzesnia.plporadniapsychwrzesnia@op.pl
Samodzielny referent
mgr Karolina Szczygielska

sekretariat@ppp-wrzesnia.pl

poradniapsychwrzesnia@op.pl

Samodzielny referent
Danuta Machińska Pracownik obsługi
Agnieszka Hauke Pracownik obsługi
Skip to content