Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Dla rodzica malucha

z1Rodzice zastanawiają się czasem, czy ich dziecko rozwija się prawidłowo, zwłaszcza jeśli urodziło się przedwcześnie, czy podczas porodu wystąpiły komplikacje. Warto sprawdzić swoje niepokoje, ponieważ wczesna diagnoza zaburzeń rozwojowych pozwala na ich skuteczną terapię lub rehabilitację.

Szczegóły oferty dla rodziców malucha:

  • badanie rozwoju psychoruchowego;
  • konsultacja psychologiczna w sprawie trudności wychowawczych, metod stymulowania rozwoju psychoruchowego dziecka;
  • opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
Skip to content