Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Rodzice

Program rządowy „Za życiem”

Informacja dla rodziców

W ramach programu rządowego „Za życiem” decyzją Starosty Powiatu Wrzesińskiego utworzono w powiecie wrzesińskim Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy, który oferuje kompleksową pomoc dla dziecka i jego rodziny, w formie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy mieści się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września.

Zapraszamy rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

W celu ubiegania się o udział w zajęciach Ośrodka w 2024 r., konieczne jest złożenie wniosku w sekretariacie Poradni w terminie do 29.12.2023 r. Formularz wniosku o zorganizowanie zajęć stanowi załącznik do niniejszej oferty. Do wniosku należy dołączyć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania lub zaświadczenie lekarskie o zagrożeniu niepełnosprawnością.

Wniosek o zorganizowanie zajęć.

 

Dyrektor PPP we Wrześni
mgr Elżbieta Tomczak

Kontakt:

Osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni, ul. Leśna 10; telefonicznie pod numerem: 603 993 506; e-mail: sekretariat@ppp-wrzesnia.pl.

Skip to content