Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Dokumenty

Zaświadczenie okulistyczne

 

Zaświadczenie lekarskie dla potrzeb zespołu orzekającego w sprawie kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania

 

Zaświadczenie lekarskie zindywidualizowana ścieżka kształcenia

 

Zaświadczenie lekarskie dot. indywidualnego nauczania

 

Zgłoszenie dziecka/ucznia do Poradni

 

Wniosek o wydanie orzeczenia/opinii

 

Wniosek o wydanie opinii

 

Prośba o wydanie kserokopii

 

Kwestionariusz dla rodzica ucznia z problemami w nauce matematyki

 

Kwestionariusz dla nauczyciela ucznia z problemami w nauce matematyki

 

Ankieta dla rodziców

 

Opinia nauczycieli (…) w sprawie orzeczenia i opinii WWR

 

Wniosek o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu ucznia

 

Wniosek o wydanie informacji o wynikach diagnozy

 
IPET dla uczennicy z upśledzeniem w stopniu lekkim w gimnazjum

Skip to content