Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Za życiem

Program rządowy „Za życiem”

 

W ramach programu rządowego „Za życiem” decyzją Starosty Powiatu Wrzesińskiego utworzono w powiecie wrzesińskim Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy, który oferuje kompleksową pomoc dla dziecka i jego rodziny w formie zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych, pomocy psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy mieści się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, ul. Leśna 10, 62-300 Września.

Zapraszamy rodziców dzieci z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole.

W celu ubiegania się o udział w zajęciach Ośrodka w 2023r., konieczne jest złożenie wniosku w sekretariacie Poradni w terminie do 31.12.2022r. Do wniosku należy dołączyć opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Wniosek o zorganizowanie zajęć

Kontakt:

Osobiście w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni, ul. Leśna 10; telefonicznie pod numerem: 603 993 506; e-mail: sekretariat@ppp-wrzesnia.pl

 

 

Skip to content