Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Specjaliści

Nabór kadry do prowadzenia zajęć w ramach programu „Za życiem.”

Września, 28.04.2022r.

Ogłoszenie o naborze kadry
do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w 2022 roku.

W związku z realizacją zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu wrzesińskiego w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa),

ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

 1. Terapia logopedyczna.
 2. Terapia neurologopedyczna.
 3. Terapia surdologopedyczna.
 4. Terapia psychologiczna.
 5. Terapia pedagogiczna.
 6. Terapia oligofrenopedagogiczna.
 7. Terapia surdopedagogiczna.
 8. Terapia tyflopedagogiczna.
 9. Terapia integracji sensorycznej.
 10. Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych).
 11. Zajęcia rehabilitacji ruchowej.
 12. Zajęcia Terapii Ręki.
 13. Zajęcia z EEG BFB/neuroterapii.
 14. Zajęcia Tomatisa lub inne zajęcia słuchowe.
 15. Zajęcia komunikacji alternatywnej.
 16. Zajęcia hipoterapii.
 17. Zajęcia dogoterapii.

 

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 01.06.2022 r., do 16.12.2022r. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Leśna 10, 62-300 Września, a w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka.

Zapytanie ofertowe stanowi załącznik 1. do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać w sekretariacie PPP we Wrześni do dnia 13.05.2022 r., do godz. 12.00,
na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik 2. do niniejszego ogłoszenia.

 

Wicedyrektor PPP we Wrześni
mgr Agnieszka Marciniak

 

Załącznik 1: Zapytanie ofertowe

Załącznik 2: Formularz ofertowy

 

Skip to content