Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Specjaliści

Nabór kadry do prowadzenia zajęć w ramach programu „Za życiem.”

 Września, 01.12.2023 r.

Ogłoszenie o naborze kadry
do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w 2024 roku.

W związku z realizacją zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu wrzesińskiego w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa),

ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

1.Terapia logopedyczna/neurologopedyczna/surdologopedyczna.
2.Terapia psychologiczna.
3.Terapia tylopedagogiczna.
4.Terapia integracji sensorycznej.
5.Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych).
6.Zajęcia rehabilitacji ruchowej.
7.Zajęcia komunikacji alternatywnej.
8.Zajęcia hipoterapii.
9.Konsultacje ze specjalistami.

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 02.01.2024 r.  do 13.12.2024 r. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Leśna 10, 62-300 Września, w szczególnych przypadkach miejsce zamieszkania dziecka lub w miejscu uzgodnionym ze specjalistą.

Zapytania ofertowe dotyczące poszczególnych zajęć stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie PPP we Wrześni do dnia 22.12.2023 r., do godz. 12.00, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

 

Dyrektor PPP we Wrześni
mgr Elżbieta Tomczak

Terapia logopedyczna/neurologopedyczna/surdologopedyczna.
Terapia psychologiczna.
Terapia tylopedagogiczna.
Terapia integracji sensorycznej.
Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych).
Zajęcia rehabilitacji ruchowej.
Zajęcia hipoterapii.
Zajęcia komunikacji alternatywnej.
Konsultacje ze specjalistami.

Formularz ofertowy

Skip to content