Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Specjaliści

Nabór kadry do prowadzenia zajęć w ramach programu „Za życiem.”

 Września, 22.12.2022r.

Ogłoszenie o naborze kadry
do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju
w Ośrodku Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczym
w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w 2023 roku.

W związku z realizacją zadań Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno-Opiekuńczego na terenie powiatu wrzesińskiego w zakresie organizowania zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (realizacja programu rządowego kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem” finansowanego z budżetu państwa),

ogłasza się nabór kadry do prowadzenia następujących zajęć:

  1. Terapia logopedyczna/neurologopedyczna/surdologopedyczna.
  2. Terapia psychologiczna.
  3. Terapia tylopedagogiczna.
  4. Terapia integracji sensorycznej.
  5. Zajęcia TUS (Trening Umiejętności Społecznych).
  6. Zajęcia rehabilitacji ruchowej.

 

O prowadzenie poszczególnych rodzajów zajęć mogą ubiegać się pedagodzy, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, terapeuci, którzy posiadają kwalifikacje do prowadzenia powyższych zajęć.

Zajęcia będą realizowane w okresie od 16.01.2023 r.  do 15.12.2023r. w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, ul. Leśna 10, 62-300 Września, a w szczególnych przypadkach w miejscu zamieszkania dziecka lub w miejscu uzgodnionym ze specjalistą.

Zapytania ofertowe dotyczące poszczególnych zajęć stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia.

Oferty należy składać osobiście w sekretariacie PPP we Wrześni do dnia 05.01.2023 r., do godz. 12.00, na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

 

Dyrektor PPP we Wrześni
mgr Elżbieta Tomczak

 

Zapytanie ofertowe terapia logopedyczna/neurologopedyczna/surdologopedyczna.

Zapytanie ofertowe terapia psychologiczna.

Zapytanie ofertowe terapia tylopedagogiczna.

Zapytanie ofertowe terapia integracji sensorycznej.

Zapytanie ofertowe zajęcia TUS.

Zapytanie ofertowe zajęcia rehabilitacji ruchowej.

Załącznik 1: Formularz ofertowy

 

 

Skip to content