Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z neurozaburzeniami

Grupa edukacyjna dla rodziców dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera spotyka się w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w każdą drugą środę miesiąca. Pracownicy Poradni oraz członkowie grupy zapraszają na spotkania rodziców dzieci z neurozaburzeniami oraz wszystkich innych zainteresowanych tematyką poruszaną na spotkaniach.

Do tej pory poruszane były następujące tematy:

  • Rola pedagoga szkolnego,
  • Problemy z rozwojem mowy u dzieci,
  • Radzenie sobie z agresją u dzieci,

Tematem ostatniego spotkania był: Problem diety i wybiórczości jedzenia u dzieci – selektywne zaburzenia odżywiania.
Rodzice mieli okazję porozmawiać z panią dietetyk Martą Karnafel oraz panią pedagog, neurologopedą Katarzyną Juszczak i wspólnie zastanowić się nad zróżnicowaniem diety własnych dzieci. Rozważano sytuację w której dziecko nie przyjmuje pokarmów o określonym zapachu, smaku lub konsystencji, co prowadzi do monotonnej diety i negatywnych skutków w dalszym rozwoju dziecka. Problem wybiórczości w jedzeniu może być związany między innymi z dietanadmierną lub zbyt małą wrażliwością zmysłów. Rodzice otrzymali wskazówkę, że ważne jest nauczenie dziecka kosztowania innych pokarmów, a zwłaszcza konsekwencja i cierpliwość w trakcie tej nauki. Po spotkaniu każdy rodzic otrzyma także zbiór propozycji jak urozmaicić jadłospis swojego dziecka o zdrowe produkty, bazujący na jego preferencjach żywieniowych.

Najbliższe spotkanie odbędzie się 11.01.2017r. Będzie ono dotyczyło radzenia sobie ze wzmożoną ruchliwością u dzieci.
Podczas kolejnych spotkań poruszymy tematy:

  • Jak można pomóc dziecku w nauce? (08.02.2017r.)
  • Seksualność naszych dzieci. (08.03.2017r.)
  • Jak radzić sobie z wybiórczością w zachowaniu dzieci (zachowania stereotypowe)? (12.04.2017r.)

Skip to content