Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Komunika dla dyrektorów Szkół Podstawowych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół Podstawowych

Rozpoczynamy rok szkolny 2021/2022; po okresie nauki zdalnej uczniowie i nauczyciele wracają do wspólnej pracy w bezpośrednim kontakcie. Pragniemy wspierać uczniów, ich rodziców, nauczycieli w szkołach, którymi Państwo kierujecie. W szczególności chcemy otworzyć się na Wasze potrzeby rozwojowe, edukacyjne. Zapraszamy do kontaktu z Poradnią: osobistego, telefonicznego, e-mailowego.
Zapraszamy do korzystania z naszej pomocy.
W minionym roku szkolnym udało się nam przeprowadzić w kilku szkołach warsztat dla uczniów klas I-III pt.; „Kosmiczne historie” – zamieściliśmy o tych zdarzeniach relacje na naszym Facebooku. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani realizacją tego warsztatu dla uczniów w Waszej szkole, to jesteśmy gotowi i prosimy o kontakt. W załączeniu informacje o warsztacie.
Jednocześnie uprzejmie bardzo prosimy o przypomnienie rodzicom uczniów klas VIII, że uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), którzy zamierzają korzystać z dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, powinni przedłożyć do dnia 15.10.2021 roku opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Jeśli znajdują się w Państwa szkołach uczniowie, którzy powinni zostać poddani diagnozie psychologiczno-pedagogicznej w tym kierunku, to bardzo proszę o jak najszybsze poinformowanie ich rodziców o zgłoszeniu się do Poradni.

Ponadto prosimy też o sprawdzenie, czy uczniowie kl. IV, którzy ukończyli pierwszy etap edukacyjny korzystając z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadają orzeczenia wydane na kolejny etap edukacyjny. Dotyczy to również uczniów klas V, którzy mieli wydane orzeczenia na I etap edukacyjny przed 1.09.2017 roku.

W najbliższym czasie przedstawimy Państwu szczegółową ofertę współpracy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Elżbieta Tomczak
dyrektor
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
we Wrześni

 

Skip to content