Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Moje dziecko będzie uczniem – gotowość szkolna

Zbliża się czas, kiedy rodzice dzieci będących w najstarszych grupach przedszkolnych lub „zerówkach” coraz częściej zastanawiają, czy ich dziecko będzie wystarczająco dobrze przygotowane do nauki w szkole.

Przedstawione niżej informacje powinny pomóc Państwu zorientować się jakie umiejętności mają decydujący wpływ na dobre funkcjonowanie dziecka w roli ucznia.

 

         Jakie wyzwania stoją przed dzieckiem rozpoczynającym naukę szkolną?

 •  Zmiana rytmu dnia
 • Samodzielne zaspokajanie swoich potrzeb
 • Zmiana środowiska z przedszkolno-domowego na szkolne
 • Adaptacja do środowiska szkolnego i grupy klasowej (w tym nawiązania dobrej, podporządkowanej relacji z nauczycielem)
 • Nowe obowiązki i zadania związane z uczeniem się pod kierunkiem nauczycieli
 • Nauka czytania, pisania i liczenia
 • Nawiązywanie nowych relacji społecznych, z dorosłymi, rówieśnikami i starszymi i młodszymi uczniami

 

Czy moje dziecko jest gotowe by rozpocząć edukację szkolną?

 

 1. Zdolności poznawcze i językowe, m. in.:
  • Określa przyczynę i skutek wydarzenia .
  • Rozróżnia pory dnia i dni tygodnia.
  • Potrafi zapamiętać, zrozumieć i wykonać polecenie.
  • Opowiada wydarzenia zachowując porządek czasowy
  • Uważnie słucha, gdy dorosły czyta książkę.
  • Potrafi dzielić słowa na głoski i sylaby.
  • Potrafi liczyć słowa z głosek i sylab.
  • Wyróżnia wyrazy w zdaniu.
  • Potrafi skupić się na zadaniu i doprowadza je do końca.
  • Poprawnie przelicza elementy do 15.
  • Mówi w sposób zrozumiały.

   

 2. Zdolności emocjonalno-społeczne, m. in.:
  • Prawidłowo rozpoznaje emocje swoje i innych.
  • Stosuje się do poleceń osób dorosłych.
  • Potrafi nawiązać kontrakt z nowo poznanym rówieśnikiem i osobą dorosłą.
  • Czeka na swoją kolej.
  • Przestrzega reguł.
  • Rzadko obraża się, złości, płacze.
  • Podejmuje próby pokonania trudności.
  • Bawi się zgodnie, bez konfliktów.

   

 3. Zdolności manualno-ruchowe, m. in.:
  • Zachowuje równowagę w sytuacjach zachwiania.
  • Prawidłowo trzyma kredkę lub ołówek.
  • Sprawnie rzuca i łapie piłkę.
  • Sprawnie posługuje się nożyczkami.
  • Potrafi odwzorować proste figury i wzory (w rysunkach).
  • Rozróżnia kierunek prawy – lewy.
  • Rozpoznaje zależności przestrzenne przedmiotów (np. przed, za, nad, pod).

 

Kto i jak może pomóc mi lepiej oceniać gotowość szkolna mojego dziecka?

Nauczyciel:

 

 1. Prowadzi  i dokumentuje obserwacje dzieci, aby rozpoznać ich możliwości i potrzeb rozwojowych pod kątem gotowości szkolnej dziecka. Po raz pierwszy podsumowanie w październiku/listopadzie, a po raz drugi w lutym/marcu w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej. Można podpytywać nauczyciela o postępy dziecka.
 2. Przygotowuje diagnozę przedszkolną, tj. analizę i ocenę gotowości szkolnej dzieci na podstawie przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych w formie „informacja do gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”.

 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:

 

 1. Konsultuje z rodzicami ich wątpliwości dotyczące rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej.
 2. Przeprowadza przez zespół specjalistów badań psychologicznych, pedagogicznych, logopedycznych (w zależności od potrzeb) polegających na ocenie poziomu rozwoju umysłowego dziecka oraz na ocenie osiągnięć rozwojowych niezbędnych do uczenia się na sposób szkolny.

 

Co zrobić żeby moje dziecko było lepiej przygotowane do szkoły?

 

 • Szukać wsparcia i porady (w tym specjalistycznej).
 • Uczyć samodzielności (np. powierzać rutynowe zadania, wysyłać na wycieczkę pod opieką
 • innego opiekuna, zachęcać do nocowania u kolegi / dziadków).
 • Oswajać ze szkołą (np. zabawa w szkołę).
 • Poznawać szkołę i jej otoczenie (np. spacer po szkole, boisku i jej okolicach, udział w drzwiach otwartych).
 • Rozbudować kontakty społeczne dziecka (np. stwarzanie okazji do poznawania nowych osób dorosłych i dzieci).
 • Przygotować wyprawkę szkolną i miejsce do nauki szkolnej.
 • Celebrować pierwszy dzień szkoły.
 • Budować pozytywne nastawienie do szkoły.
 • Ćwiczyć sprawność ręki dziecka (np. zabawy manualne).
 • Ćwiczyć sprawność percepcyjną dziecka (np. zabawy słowne, zabawy wzrokowe).
 • Ćwiczyć orientację dziecka w kierunkach i przestrzeni.
 • Wykonać dziecku profilaktyczne badanie okulistyczne.

 

Zapraszamy do zaglądania na naszą stronę www oraz facebook, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji na ten temat.

 

 

Skip to content