Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty

Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty.

Najważniejsze zmiany:

– obowiązek szkolny od 7 roku życia,

– roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 6 lat,

– prawo dziecka w wieku 3-5 lat do korzystania z wychowania przedszkolnego.

W przypadku chęci posłania dziecka 6-letniego do I klasy nie jest wymagana opinia poradni (jeśli dziecko odbyło roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne). Jednak przed podjęciem takiej decyzji zachęcamy rodziców do zbadania gotowości szkolnej dziecka.

Skip to content