Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Spotkanie sieci samokształceniowej pedagogów i psychologów przedszkolnych

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni wraz z pracownikami serdecznie zaprasza pedagogów i psychologów przedszkolnych na spotkanie sieci samokształceniowej.

Zebranie  odbędzie  się  w  sali   konferencyjnej Powiatowego Centrum Pomocy  Rodzinie  we  Wrześni,  ul. Wojska  Polskiego 1  (na parterze) w  dniu:

13.12.2016 r. (wtorek) w godzinach: od 16:30 do 18:30.

Zmiana wcześniej ustalonego terminu wiąże się z trudnościami organizacyjnymi, związanymi z rezerwacją sali.

W programie  spotkania przewiduje się:

  1. Omówienie sposobów przeprowadzania rozmowy z rodzicem na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu.
  2. Ustalenie kolejnych tematów/potrzeb oraz terminów spotkań.
  3. Inne.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do końca listopada 2016 r. (telefonicznie 61 640-45-70 lub e–mail: poradniapsychwrzesnia@op.pl).

Skip to content