Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Terminarz spotkań grupy wsparcia dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu

Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem spotkań grupy wsparcia i edukacyjnej dla rodziców dzieci ze spektrum autyzmu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni w roku szkolnym 2016/2017.

Tematyka spotkań została opracowana w odpowiedzi na zgłaszane przez rodziców potrzeby edukacyjne. Spotkania odbywać się będą w sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku Poradni przy ul. Wojska Polskiego 1.

Terminarz spotkań

Do pobrania prezentacje zamieszczane po każdym spotkaniu grupy wsparcia:

Prezentacja 1: Problemy z mową

Skip to content