Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Wytyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców

Informacja dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni na temat funkcjonowania w okresie pandemii.

Zgłoszenia do poradni można dokonać:

 1. Telefonicznie (poniedziałek-piątek godz. 7.30-15.30): 61 102 13 90, +48 603 993 506
 2. Za pomocą e-mail: sekretariat@ppp-wrzesnia.pl, poradniapsychwrzesnia@op.pl
 3. Za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej https://pz.gov.pl/
 4. Pocztą tradycyjną na adres: ul. Leśna 10, 62-300 Września
 5. Wniosek zostawić w skrzynce na listy (przy wejściu do budynku).

Ze względu na stan epidemii do pomieszczeń Poradni mogą wejść jedynie osoby umówione telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

Możliwy jest osobisty odbiór opinii, informacji i orzeczeń.

Od rodziców diagnozowanych na terenie Poradni dzieci i młodzieży wymagane jest:

 1. Przekazywanie prawdziwych i istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka – nieprzyprowadzanie do poradni dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi.
 2. Nieprzyprowadzanie dziecka do poradni, jeżeli miało styczność z osobą będącą na kwarantannie lub w izolacji.
 3. Wizyty należy odwoływać telefonicznie.
 4. Poddanie się pomiarowi temperatury (dziecko i rodzic) przed wejściem do Poradni. Jeżeli zmierzona temperatura ma wartość równą lub powyżej 37.5 – ZABRONIONE JEST WEJŚCIE DO PORADNI.
 5. Z rodzicem przeprowadzany jest wywiad epidemiologiczny – rodzic podpisuje oświadczenie dotyczące aktualnego stanu zdrowia.
 6. Na wizytę w Poradni prosimy przyjść bez dodatkowych osób towarzyszących (tylko 1 rodzic i dziecko).
 7. W budynku Poradni obowiązuje zakrywanie nosa i ust, z wyłączeniem:
  • dziecka do ukończenia 5. roku życia;
  • osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust.

Rodzic/dziecko powinien być zaopatrzony we własną osłonę nosa i ust lub założyć przy wejściu do Poradni przyłbicę ochronną, a przy wyjściu z Poradni włożyć ją do kartonu z napisem BRUDNE.

 1. Dezynfekcja rąk i pomoc w dezynfekcji rąk dziecku, przy wejściu do Poradni, w miejscu oznaczonym.
 2. Prosimy o zachowanie dystansu społecznego (2 metry).
 3. Wyjaśnienie dziecku, aby nie zabierało ze sobą do Poradni niepotrzebnych przedmiotów, zabawek.
 4. Wyjaśnienie dziecku, że psycholog, pedagog, logopeda podczas badania będzie miał założoną przyłbicę oraz rękawiczki.
 5. Zabranie ze sobą przyborów do pisania (długopis, ołówek, kredki).
 6. W poczekalni poradni może przebywać 1 osoba na 2,5m2 (w naszym przypadku 3 osoby).
 7. W trakcie oczekiwania na dziecko: przebywanie w poczekalni, nie przemieszczanie się po korytarzu, korzystanie z wyznaczonej toalety.
Skip to content