Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Wytyczne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla rodziców

Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej we Wrześni informuje, że od 4 maja 2020 roku rozpoczęliśmy przeprowadzanie: niektórych terapii, diagnoz psychologicznych, pedagogicznych i logopedycznych w szczególności w celu wydawania orzeczeń oraz opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w budynku Poradni, ul. Leśna 10 we Wrześni.

Diagnozy są przeprowadzane według kolejności zgłoszeń.

Ze względu na stan epidemii do pomieszczeń Poradni mogą wejść jedynie osoby umówione telefonicznie na konkretny dzień i godzinę.

Od rodziców diagnozowanych na terenie Poradni dzieci/uczniów wymagane jest:

  • przekazywanie prawdziwych i istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka – nieprzyprowadzanie do poradni dzieci z jakimikolwiek objawami chorobowymi,
  • nieprzyprowadzanie dziecka do poradni, jeżeli miało styczność z osobą będącą na kwarantannie lub w izolacji,
  • poddanie się pomiarowi temperatury (dziecko i rodzic lub prawny opiekun) przed wejściem do Poradni. Jeżeli zmierzona temperatura ma wartość równą lub powyżej 37.5 – ZABRONIONE JEST WEJŚCIE DO PORADNI,
  • zaopatrzenie dziecka powyżej 4 roku w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z poradni,
  • wyjaśnienie dziecku, aby nie zabierało ze sobą do poradni niepotrzebnych przedmiotów, zabawek,
  • wyjaśnienie dziecku, że psycholog, pedagog, logopeda podczas badania będzie miał założoną przyłbicę oraz rękawiczki,
  • pomoc w dezynfekcji rąk dziecku, przy wejściu do poradni, w miejscu oznaczonym,
  • w poczekalni poradni może przebywać 1 osoba na 2,5m kwadratowego (w naszym przypadku 3 osoby)
  • w trakcie oczekiwania na dziecko: przebywanie w poczekalni, nie przemieszczanie się po korytarzu, korzystanie z wyznaczonej toalety.
  • Założenie przy wejściu do Poradni przyłbicy ochronnej, a przy wyjściu z Poradni włożenie jej do kartonu z napisem BRUDNE.