Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Porady

Co warto wiedzieć, zanim dziecko pójdzie do szkoły?

CO DZIECKO POTRAFI PO UKOŃCZENIU ZERÓWKI? Co powinno wiedzieć i umieć, aby w szkole odnosiło sukcesy? Dziecko w zerówce przyswaja wiedzę i umiejętności, które są podstawą do późniejszej edukacji. Im lepiej opanuje treści wychowania przedszkolnego, tym lepiej poradzi sobie z nauką szkolną. W ZAKRESIE WIEDZY O SOBIE I OTOCZENIU Zna nie tylko swoje nazwisko i imię, ale dokładny…

Sprzęt elektroniczny i oprogramowanie dla niewidomych i słabo widzących.

Na rynku sprzętu i oprogramowania komputerowego mamy do wyboru bardzo wiele rozwiązań technicznych, które można wykorzystać w czasie egzaminowania osób z dysfunkcją wzroku. Od razu trzeba zaznaczyć, że sprzęt i oprogramowanie używane w czasie nauki może być także zastosowane na egzaminie. Jednak pewne rozwiązania mogą powodować ograniczenia związane z przygotowanym przez nauczyciela…

Autyzm wczesnodziecięcy

To rozległe zaburzenie rozwojowe ujawnia się przeważnie u dzieci do 3 r.ż. „Autyzm” oznacza w języku greckim tyle co „sam”. Nie można utożsamiać w żadnym wypadku autyzmu będącego jednym z osiowych objawów schizofrenii z autyzmem wczesnodziecięcym, który jest specyficznym zaburzeniem rozwoju dziecka. Wśród objawów typowych dla tego zaburzenia wymienia się objawy:…

Skip to content