Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Oferta Poradni na czas epidemii

Szanowni rodzice,

Okres epidemii jest szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia,   w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

Do poradni można  zwracać się w szczególności z trudnościami: w uczeniu się, wychowawczymi, emocjonalnymi, rozwojowymi, rodzinnymi.

Pomoc psychologiczna dzieciom, uczniom i ich rodzicom będzie udzielana w miarę możliwości niezwłocznie po zgłoszeniu: osobistym, telefonicznym, e-mailowym, a formy wsparcia będą dostosowywane do rozpoznanych potrzeb dziecka.

W związku z koniecznością szybkiego reagowania na problemy emocjonalne postałe w trakcie epidemii, poradnia udziela pomocy w pierwszej kolejności w formie konsultacji psychologicznej.

Proponujemy udział w warsztatach on-line:

  1. warsztat dla rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych w pigułce,
  2. warsztaty dla rodziców w zakresie terapii pedagogicznej,
  3. grupa samopomocowa dla nastolatków.

 

Telefon: (61) 102-13-90, 603-993-506

E-mail: poradniapsychwrzesnia@op.pl, sekretariat@ppp-wrzesnia.pl

Strona https://ppp-wrzesnia.pl/

Adres: 62-300 Września, ul. Leśna 10.

Skip to content