Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Pomoc w okresie ferii zimowych 2021

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przypomina o możliwości uzyskiwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

Pomoc psychologiczna dzieciom, uczniom i ich rodzicom będzie udzielana w miarę możliwości niezwłocznie po zgłoszeniu: osobistym, telefonicznym, e-mailowym, a formy wsparcia będą dostosowywane do rozpoznanych potrzeb dziecka.

Skip to content