Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Rozkład zajęć i harmonogram zespołów orzekających 2017/2018

Zapraszamy do zapoznania się z rozkładem zajęć pracowników pedagogicznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 obowiązującym od dnia 11.09.2017 roku, a także z harmonogramem posiedzeń Zespołów Orzekających w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018 obowiązującym od dnia 04.09.2017 roku.

Rozkład zajęć i harmonogram

Skip to content