Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Spotkanie Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy wsparcia dla rodziców dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w dniu 23.10.2017 r. w godz.17:00-18:30 w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 1.

Grupa wsparcia jest miejscem gdzie każdy rodzic może podzielić się swoimi doświadczeniami i problemami, dowiedzieć się, jak inni radzą sobie z terapią, edukacją i wychowaniem swoich dzieci. W spotkaniach grupy wsparcia uczestniczą tylko rodzice.

Kolejne spotkanie odbędzie się 27.11.2017 r. również w godzinach 17:00 – 18:30

Na pierwszym spotkaniu ustalone zostaną także terminy kolejnych spotkań oraz zakres tematyczny.

Skip to content