Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna we Wrześni

Oferta Poradni na czas epidemii

Szanowni rodzice, Okres epidemii jest szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia,   w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych. Do poradni można  zwracać się w szczególności z trudnościami: w uczeniu się, wychowawczymi, emocjonalnymi, rozwojowymi, rodzinnymi.

Pomoc w okresie ferii zimowych 2021

W związku z rozpoczętą kwarantanną narodową Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przypomina o możliwości uzyskiwania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w okresie ferii zimowych. Jest to okres szczególnie trudny dla dzieci i młodzieży, ze względu na liczne ograniczenia, w szczególności dotyczące kontaktów społecznych, w tym rówieśniczych.

Skip to content